Industrie

Smart Production Suite


Doorlooptijd verkorten en verbeteren efficiency

De Smart Production Suite helpt u bij het papierloos maken van de werkvloer. De Smart Production Suite is een app, bestaande uit meerdere modules, die mensen op de werkvloer voorziet van de juiste informatie op het juiste moment. En die de mensen op de werkvloer op een slimme intuïtieve manier verbruik van tijd, materiaal en eventuele feedback laat registreren. Alles met als doelstelling om de werkvloer efficiënt te laten werken en uiteindelijk te zorgen voor een kortere doorlooptijd.

De Smart Production Suite bestaat uit de volgende modules:

JobControl

Om grip te krijgen op Productie, is inzicht noodzakelijk. Operators moeten weten wat ze moeten doen, en u wilt weten wat daarvan de resultaten zijn. Een combinatie van heldere aansturing en adequate terugkoppeling. Hiervoor hebben we Job Control ontwikkeld.

Job Control vervangt planlijsten, handgeschreven urenbriefjes, kwaliteitsformulieren en materiaallijsten. Productie werkt op basis van real-time informatie, waarbij stuklijsten, werkinstructies en digitale tekeningen beschikbaar zijn. Gewerkte uren en materiaalverbruik worden geregistreerd doordat medewerkers inklokken en uitklokken op orders in Job Control. Hierbij worden geproduceerde aantallen en uitval geregistreerd. De status en kosten van orders worden real-time bijgewerkt in uw ERP-systeem.

 • Realtime aansturing van productie o.b.v. planning
 • Registratie van man- en machineuren
 • Digitale tekeningen
 • Registratie van uitval en storingen

 

StockControl

StockControl is een intuïtieve applicatie voor de aansturing van het magazijn. De app helpt bij het snel verwerken van magazijnverplaatsingen, inkoopontvangsten en picken van materialen.

Stock Control vervangt allerlei geprinte of handgeschreven lijsten voor picken, inkoopontvangsten en materiaal verplaatsingen.

StockControl werkt op basis van realtime informatie. Vanuit ERP of JobControl worden magazijntransacties aangemaakt en digitaal gebundeld (per medewerker, per locatie, er leverancier etc.) gepresenteerd aan de magazijnmedewerker. Transacties worden eenvoudig door een “click” op een tablet verwerkt. Realtime wordt ERP bijgewerkt zodat u volledig inzicht heeft in materiaalstromen. Alle verplaatsingen, pick en ontvangsten worden gepresenteerd op basis van de juiste volgorde zodat materiaal tekorten tot het verleden behoren.

 • Ontvangen van goederen
 • Uitgeven / picken van materialen
 • Materiaalaanvragen

QualityControl

QualityControl helpt bij het verbeteren van de kwaliteit. Operators hebben de mogelijkheid om tijdens productie eventuele afwijkingen of scrap te registreren. Doordat de registratie realtime, in de vorm van een alert, terecht komt bij kwaliteit, is er veel informatie beschikbaar voor het verdere onderzoek van de reden van het ontstaan van scrap of afwijkingen. Zo kunt u stap voor stap verder uw proces kwalitatief verbeteren.

Daarnaast ondersteund QualityControl operators bij het inspecteren en controleren van producten. Voor producten worden dynamische lijsten gegenereerd waarmee uw medewerkers een checklist ter beschikking hebben, waarin stap voor stap controles, metingen of checks digitaal worden geregistreerd. De inspecties of controles worden digitaal opgeslagen en kunnen worden gebruikt voor verdere analyses.

 • Melden van afwijkingen in productie
 • Digitale inspectieformulieren

OEE

OEE Kijkend naar de toekomst, zal de maakindustrie steeds meer klant specifieke oplossingen gaan maken. De maakindustrie zal meer modulair te werk gaan en efficiency is daarbij 1 van de pijlers. Einddoel zal moeten zijn het maken van stuks tegen de prijs van serie. Om te zorgen voor optimale efficiëntie is het meten van OEE een eerste stap.

OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness. OEE wordt bepaald door het combineren van beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit en wordt uitgedrukt in procenten. OEE geeft specifiek inzicht in de knelpunten van uw processen en helpt bij het reduceren van storingen en stilstanden.

De gegevens om de OEE te bepalen komen uit diverse bronnen. Gegevens over werkorders, aantallen, calculaties etc. wordt aangeleverd via ERP. Machines sturen data rechtstreeks naar de OEE-oplossing. Moderne machines leveren deze input zelf. Voor oudere machines wordt analoog omgezet in digitale informatie en doorgestuurd naar de OEE oplossing. De Smart Production Suite levert de actuele informatie aan zoals productie aantallen, man en machine uren (zowel setup, stilstand als productie uren).

De OEE oplossing laat grafisch zien wat de prestaties zijn van de het machinepark. Middels kleurcodes is inzichtelijk waar machinetijd aan besteed is tijdens werkorders. Denk hierbij aan setup, daadwerkelijk draaien, idle time, uitval, storing etc. Door middel van “door klikken” is inzichtelijk wat de data is achter de output. Data die dient als basis voor het zetten van eerste optimalisatiestappen voor het verder verhogen van de efficiency en flow op de werkvloer.

De OEE-oplossing helpt bij:

 • Realtime inzicht in prestaties installaties
 • Analyses van OEE-output
 • Basis voor verhoging efficiency

ShopFloorPlanner

Misschien kent u het wel; het maken van een dagplanning is problematisch. Ook heeft u geen inzicht in de bezettingsgraad van diverse afdelingen. De planning binnen uw ERP-oplossing is net niet toereikend, en het investeren in een pure planningsoplossing is misschien net een te grote stap.

Daarom heeft Smart Production de Shopfloorplanner ontwikkeld. De Shopfloorplanner is gericht om uw te ondersteunen bij de operationele planning. De shopfloorplanner helpt u bij de weergave van knelpunten in de dagelijkse planning.

De Shopfloorplanner helpt u bij de aansturing van de werkvloer op basis van algoritmen die passen bij het product, het proces en de positie in de supply chain. Intuïtief geeft de Shopfloorplanner knelpunten weer, en middels “doorklikken” ziet u de onderliggende orders. Door simpel schuiven kunt u toewerken naar een ideale planning. Een planning die vervolgens weer teruggekoppeld wordt naar ERP.

Met behulp van de Shopfloorplanner, krijgt u een inzichtelijke en betrouwbare planning. Spoedorders zullen tot het verleden behoren. U kunt uw klanten voorzien van betrouwbare leverdata.

Smart Production Suite

Productie

 • Realtime aansturing van productie obv planning
 • Registratie van man- en machineuren
 • Digitale tekeningen
 • Registratie van uitval en storingen

Magazijn

 • Ontvangen van goederen
 • Uitgeven / picken van materialen
 • Materiaalaanvragen

Kwaliteit

 • Melden van afwijkingen in productie
 • Digitale inspectieformulieren
 •